Gegevensbescherming en Cookiebeleid

Beleid inzake gegevensbescherming

Gegevens die worden verzameld van bezoekers ("Bezoekers" of "u") die toegang krijgen tot informatie, content of diensten die worden gepubliceerd of aangeboden op deze website worden verwerkt door Asendia Management SAS (Frankrijk) ("Asendia", "wij" of "ons") in haar hoedanigheid als aanbieder van deze website en als dienstverlener. De informatie, content of diensten die hierboven worden genoemd, worden hierna de "Digitale Inhoud" van Asendia genoemd. Aanvullende details over Asendia Management SAS kunnen worden gevonden in de sectie Over Asendia op de website.

Wij vinden het bijzonder belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Daarom gaan wij altijd zeer discreet om met uw persoonlijke gegevens en nemen we de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en postwetgeving in acht.

Dit Beleid inzake gegevensbescherming bevat informatie voor u over de methoden die wij gebruiken om gegevens te verwerken. We leggen hierin uit welke gegevens door ons worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt.

1. Wie is de eigenaar van de verzamelde gegevens?

De eigenaar van de verzamelde gegevens is Asendia Management SAS, met een kapitaal van € 1.000,-, geregistreerd bij RCS Parijs onder nummer 752.460.170, geregistreerd adres Cristal Tower, 7 Quai André Citroën, 75015 Parijs, Frankrijk.

2. Welke gegevens verzamelen we?

In principe kan onze Digitale Inhoud worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te delen. Zoals bij veel andere websites worden bepaalde gegevens, zoals IP-adressen en andere gebruikersinformatie, automatisch verzameld en vervolgens anoniem geanalyseerd en verwerkt door onze webanalysesoftware. Door onze Digitale Inhoud te gebruiken, geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken en doorgeven van deze gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden uit dit Beleid inzake gegevensbescherming.

2.1 Automatisch inloggen / Gebruiker-specifieke en technische gegevens

Onze webservers slaan elk eerste bezoek automatisch op in een tijdelijk logbestand. Gebruiker-specifieke gegevens (zoals het IP-adres van uw aanvragende computer en/of apparaat, identificatiegegevens van de gebruikte browser, het besturingssysteem van uw aanvragende computer en/of apparaat, de hoeveelheid gegevens die wordt verstuurd, de naam van de internetaanbieder, de datum en het tijdstip van het bezoek) en technische gegevens (zoals de naam en de URL van de bewuste webpagina wanneer de website werd bezocht via een link en de zoekterm als de website werd bezocht via een zoekmachine) worden anoniem opgeslagen en geanalyseerd. Deze gegevens zijn vooral nodig om het gebruik van onze content mogelijk te maken (voor de verbinding) en worden ook gebruikt voor systeem-gerelateerde doeleinden, zoals technische administratie en systeembeveiliging.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden, behalve als u expliciet toestemming hebt gegeven voor aanvullende gegevensverwerking wanneer u bepaalde diensten gebruikt.

2.2 Aanvullende dataverwerking / Persoonlijke gegevens

In sommige gevallen wordt u gevraagd enkele persoonlijke gegevens te delen (met of zonder inloggen) om gebruik te kunnen maken van onze online diensten. Persoonlijke gegevens bevatten informatie over persoonlijke of feitelijke karakteristieken die te herleiden zijn naar een specifiek natuurlijk persoon. Hierbij kunt u denken aan informatie als uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, beroep en functietitel. Wij verwerken persoonlijke gegevens alleen wanneer u zelf hebt besloten om deze met ons te delen, bijvoorbeeld door het invullen van een online formulier, als onderdeel van een registratie, bestelformulier, onderzoek, wedstrijd of informatieverzoek. Andere voorbeelden zijn het nakomen van een overeenkomst of het versturen van een boodschap via de contactformulieren.

In deze gevallen vragen wij u alleen om de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren. De informatie die u met ons deelt, wordt opgeslagen binnen onze ICT-systemen.

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Door gegevens te verzamelen kunnen wij onze Digitale Inhoud ontwikkelen en verbeteren, ons dienstenaanbod optimaliseren en reageren op uw vragen. We kunnen de gegevens die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. om u in staat te stellen de Digitale Inhoud te gebruiken;
  2. voor interne, systeem-gerelateerde doeleinden, zoals technische administratie en systeembeveiliging;
  3. voor statistische doeleinden, om ervoor te zorgen dat de Digitale Inhoud beter is afgestemd op uw wensen via de anonieme evaluatie van algemeen gebruikersgedrag (zie ook paragraaf 4.3 hieronder);
  4. om online diensten te leveren en om de verwerking van deze diensten conform contracten te kunnen uitvoeren.

Wanneer u ons expliciet toestemming hebt gegeven of – voor zover de wettelijke regelgeving dat voorschrijft – geen bezwaar hebt gemaakt, kunnen wij deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden.

4. Cookiebeleid

4.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat gegevens bevat voor de technische sessieregistratie en waarmee wij informatie kunnen opslaan die gerelateerd is aan uw computer en/of apparaat voor de periode dat u de Digitale Inhoud gebruikt. Cookies helpen ons bij de bepaling van hoe vaak en door hoeveel gebruikers onze webpagina's worden bezocht. Ze zorgen er ook voor dat wij de Digitale Inhoud kunnen afstemmen op uw interesses en dat we de functionaliteit kunnen verbeteren.

Wij gebruiken 'sessiecookies' en 'permanente cookies'. 'Sessiecookies' worden alleen opgeslagen voor de periode dat u een van onze webpagina's bezoekt. 'Permanente cookies' worden opgeslagen om informatie te bewaren over Bezoekers die herhaaldelijk een van onze webpagina's bezoeken. We gebruiken cookies om u een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, door uw voorkeuren en instellingen te onthouden en u gevarieerde webpagina's en nieuwe content te kunnen bieden gedurende uw herhaalbezoek.

4.2 Hoe gebruiken wij cookies?

Onze webserver plaats cookies in het geheugen van uw computer en/of apparaat. Deze cookies zorgen ervoor dat wij op basis van het aantal bezoekers het algemene gebruikersgedrag anoniem kunnen evalueren, met als doel onze Digitale Inhoud te verbeteren.

U kunt onze Digitale Inhoud ook zonder cookies gebruiken, al accepteren de meeste browsers standaard cookies. U kunt het opslaan van cookies voorkomen of een waarschuwing krijgen van uw browser voordat een cookie wordt opgeslagen door uw browserinstellingen aan te passen. Aanvullende informatie over deze mogelijkheden vindt u in het hulpmenu van uw browser. Oplossingen die niet op een browser zijn gebaseerd, bieden deze optie niet. Het kan zo zijn dat het gebruik van bepaalde functies of delen van onze Digitale Inhoud wordt beperkt of geblokkeerd als u het gebruik van cookies weigert.

4.3 Webanalyse-diensten

We gebruiken verschillende webanalyse-diensten, waaronder Google Analytics, een netwerkanalyse-dienst van Google Inc. De webanalyse-diensten gebruiken cookies (zie ook paragraaf 4.1) die het gebruik van de Digitale Inhoud evalueren, zodat we informatie over ons websiteverkeer kunnen verzamelen, onze diensten kunnen verbeteren en een statistische evaluatie kunnen bieden van ons gebruikersverkeer. Het is niet mogelijk om de identiteit van individuele personen te achterhalen tijdens deze handelingen. De informatie die op deze manier wordt gegenereerd, kan worden overgezet naar een buitenlandse server en daar worden opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware op dat gebied aan te passen (zie ook paragraaf 4.2). De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde en voor de toekomst worden ingetrokken. Zie voor mee informatie het privacybeleid van Google Analytics.

4.4 Cookies van derden

We gebruiken deelbuttons op onze websites om Bezoekers in staat te stellen content te delen via sociale netwerken. Wanneer u op een deelbutton klikt, kan er door de webserver van het sociale netwerk waarmee u content wilt delen een cookie in het geheugen van uw computer en/of apparaat worden geplaatst. Wij hebben geen controle over het gebruik van of toegang tot deze cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website van de betreffende externe partij.

4.5 Cookies van derden in geïntegreerde content

Wanneer u op onze website pagina's met geïntegreerde content van YouTube (of soortgelijke aanbieders van videobestanden) bezoekt, kan de webserver van deze aanbieders eigen cookies in het geheugen van uw computer en/of apparaat plaatsen. Deze cookies zijn niet afkomstig van Asendia en wij hebben dan ook geen controle over het gebruik van of toegang tot deze cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website van de betreffende aanbieder van videobestanden.

5. Delen wij uw gegevens met andere partijen?

De persoonlijke gegevens die we hebben verwerkt, worden niet gedeeld met derden of op een andere manier doorgestuurd zonder uw expliciete toestemming. Toch behouden wij ons uitdrukkelijk het recht om deze gegevens door te geven aan andere bedrijven binnen de Asendia Group.

We bewaren uw informatie niet langer dan nodig is en behandelen deze altijd vertrouwelijk. Toch behouden wij ons uitdrukkelijk het recht om persoonlijke gegevens door te sturen naar overheidsinstellingen en autoriteiten, maar ook naar particuliere personen die daar recht op hebben op basis van wettelijke voorschriften, gerechtelijke bevelen of reglementaire beslissingen. Daarnaast behouden wij ons het recht op het doorsturen van persoonlijke gegevens naar overheidsinstellingen met als doel het nemen van juridische stappen of het instellen van vervolging wanneer onze wettelijk beschermde rechten in het geding komen.

6. Uw rechten

6.1. Recht op toegang en informatie

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u via de volgende gegevens contact met ons opnemen: Asendia Management SAS, Branch Bern, Nordring 8, 3030 Bern, Zwitserland of digitalmedia@asendia.com.

Als u via e-mail contact met ons op wilt nemen, houd er dan rekening mee dat deze e-mails niet worden versleuteld en dat ze daarom gevoelig zijn voor de veiligheidsrisico's die over het algemeen worden geassocieerd met dergelijke communicatiemethoden.

6.2. Wijziging, blokkering en verwijdering / Intrekking van de toestemming

Als u wilt dat enige gegevens worden gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd, dan kunt u dit vergezeld van een kopie van uw paspoort of ID-bewijs aanvragen via het volgende adres: Asendia Management SAS, Branch Bern, Nordring 8, 3030 Bern, Zwitserland of digitalmedia@asendia.com. Als verwijdering van gegevens niet is toegestaan op basis van wettelijke of contractuele redenen of op basis van het handels- of belastingrecht, en dan vooral de wettelijke bewaartermijnen, dan worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

7. Hoe veilig zijn uw gegevens?

De gegevens die we verzamelen en opslaan, worden vertrouwelijk behandeld en via toepasselijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen beschermd tegen verlies, manipulatie en ongeautoriseerde toegang door derden.

In sommige gevallen wordt de informatie die wordt gedeeld tussen uw computer en/of apparaat en ons versleuteld tijdens de verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor de ongeautoriseerde toegang tot of het verlies van persoonlijke gegevens waarop wij geen invloed hebben.

Onze Digitale Inhoud kan links bevatten naar andere digitale oplossingen waarover wij geen controle hebben en die niet onder dit Beleid inzake gegevensbescherming vallen. Wanneer u andere digitale oplossingen bezoekt via de aangeboden links, kunnen de aanbieders van deze digitale oplossingen informatie van u verzamelen en deze gebruiken in navolging van hun beleid inzake gegevensbescherming. Hun beleid kan verschillen van dat van ons.

8. Wijzigingen in het Beleid inzake gegevensbescherming

Het kan zo zijn dat er wijzigingen nodig zijn in dit Beleid inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld vanwege de continue ontwikkeling van onze Digitale Inhoud of als gevolg van wettelijke wijzigingen. Daarom behoudt Asendia zich het recht om het Beleid inzake gegevensbescherming te allen tijde en voor de toekomst te wijzigen. Daarom adviseren wij u dat u dit Beleid inzake gegevensbescherming regelmatig bezoekt en opnieuw doorneemt. Dit Beleid inzake gegevensbescherming is voor het laatst aangepast op: 08.11.2016